Làm báo cáo thuế cuối năm là việc làm quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải làm. Vậy nên, doanh nghiệp cần hiểu rõ về các loại báo cáo thuế, thời hạn nộp báo cáo thuế và những lưu ý khi làm báo cáo thuế,… Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề này, Thuế Minh Anh sẽ chia sẻ các thông tin hữu ích trong bài viết này. Cùng theo dõi nhé!

Làm báo cáo thuế cuối năm là một việc quan trọng để đánh giá các hoạt động kinh doanh và xác định số tiền thuế phải nộp cho năm tài chính đã kết thúc.

Tổng quan về báo cáo thuế cuối năm

Báo cáo thuế cuối năm là gì?

Báo cáo thuế cuối năm là một báo cáo quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm vừa qua và xác định số tiền thuế phải nộp cho năm tài chính đã kết thúc. Việc báo cáo thuế cuối năm còn giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt được hoạt động về tài chính, thuế,.. của các tổ chức doanh nghiệp. Để từ đó kiểm soát, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất.

Để làm báo cáo thuế cuối năm, bạn cần phải tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên lợi nhuận thuần và tỷ lệ thuế được quy định bởi pháp luật thuế. Bạn cũng nên kiểm tra các khoản giảm thuế có thể áp dụng để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.

Sau khi tính toán số tiền thuế phải nộp, bạn cần chuyển khoản số tiền này đến cơ quan thuế trước khi hạn nộp thuế. Bạn cũng cần lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến thuế trong vòng 5 năm để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thuế.

Báo cáo thuế cuối năm là gì?
Báo cáo thuế cuối năm là gì?

Tóm lại, làm báo cáo thuế cuối năm là một quá trình quan trọng để đảm bảo tính toán và nộp thuế đúng hạn, đồng thời giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính của mình trong năm vừa qua.

Các loại báo cáo thuế cuối năm?

Việc hoàn tất các loại báo cáo thuế cuối năm là việc mà mọi doanh nghiệp đều phải hoàn tất theo quy định của pháp luật. Dưới đây là các loại báo cáo thuế cuối năm mà doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ:

 1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm

Thuế TNDN hiện được tạm tính phải nộp theo quý và doanh nghiệp phải tổng hợp lại vào cuối năm. Thời hạn nộp thuế TNDN cả năm chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của năm tiếp theo.

 1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cả năm

Thuế thu nhập cá nhân do các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN chịu trách nhiệm khai và quyết toán thuế TNCN thay cá nhân ủy quyền, cho dù thông qua khấu trừ hay không được khấu trừ thuế.

Hạn chót nộp hồ sơ thuế TNCN là ngày 30/3 của năm tiếp theo.

Các loại báo cáo thuế cuối năm
Các loại báo cáo thuế cuối năm

Bên cạnh hai loại thuế quan trọng trên, các doanh nghiệp còn phải chuẩn bị các báo cáo khác và xử lý các vấn đề liên quan như:

 • Báo cáo tài chính: Báo cáo này phải bao gồm thông tin về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty. Đây là báo cáo quan trọng nhất trong các báo cáo tài chính và được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.
 • Báo cáo lợi nhuận và lỗ: Báo cáo này sẽ cho biết lợi nhuận hoặc lỗ của công ty trong năm tài chính. Báo cáo này có thể giúp cơ quan thuế đánh giá khả năng của công ty trả các khoản thuế phải nộp.
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT): Báo cáo này phải bao gồm số tiền VAT đã thu được từ khách hàng và số tiền VAT đã chi trả cho nhà cung cấp trong năm tài chính. Đây là báo cáo quan trọng để xác định số tiền VAT phải nộp hoặc được hoàn lại.
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT): Báo cáo này phải bao gồm số tiền thu nhập của công ty và số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Đây là báo cáo quan trọng để xác định số tiền thuế phải nộp hoặc được hoàn lại.

Khi nào nộp báo cáo thuế cuối năm

Thời gian nộp báo cáo thuế cuối năm thường được quy định bởi cơ quan thuế của khu vực mà doanh nghiệp đó hoạt động. Tuy nhiên, thường thì thời gian nộp báo cáo thuế cuối năm là vào cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư năm tiếp theo.

Ví dụ, hồ sơ quyết toán thuế năm 2022, thì hạn nộp chậm nhất là ngày 39/03/2023

Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đã nộp đúng thời hạn, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế hoặc tìm hiểu các quy định liên quan đến nộp báo cáo thuế cuối năm của khu vực mà bạn đang kinh doanh. Nếu bạn không nộp báo cáo thuế cuối năm đúng thời hạn, bạn có thể bị phạt hoặc đối mặt với các hậu quả pháp lý khác.

Làm báo cáo thuế cuối năm gồm những gì?

Báo cáo thuế cuối năm bao gồm các thông tin cần thiết để tính toán số tiền thuế phải nộp cho năm tài chính đã kết thúc. Các thông tin này bao gồm:

 1. Báo cáo tài chính:
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 1. Bảng kê khai thuế:
 • Thông tin về các khoản thu nhập, chi phí và thuế phải nộp ( tờ khai quyết toán thuế TNDN; kết quả hoạt động sản xuất, quyết toán TNCN)
Làm báo cáo thuế cuối năm gồm những gì?
Làm báo cáo thuế cuối năm gồm những gì?

Ngoài ra, báo cáo thuế cuối năm còn cần bao gồm các tài liệu hỗ trợ như bản sao hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế, hợp đồng lao động và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm.

Khi làm báo cáo thuế cuối năm, bạn cần tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên lợi nhuận thuần và tỷ lệ thuế được quy định bởi pháp luật thuế. Bạn cũng nên kiểm tra các khoản giảm thuế có thể áp dụng để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.

Sau khi hoàn thành báo cáo thuế cuối năm, bạn cần nộp đúng hạn cho cơ quan thuế và lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến thuế trong vòng 5 năm để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thuế.
Hướng dẫn làm báo cáo thuế năm

Hướng dẫn báo cáo thuế TNDN cuối năm

Doanh nghiệp kê khai theo mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế. Để thực hiện báo cáo này doanh nghiệp cần đăng kí tài khoản  phần mềm HTKK. Phương pháp thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào trương mục HTKK của tổ chức.
 • Bước 2: Chọn mục Thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó chọn Quyết toán TNDN năm (03/TNDN).
 • Bước 3: Tiếp theo chọn kỳ tính, thời gian, hiện trạng tờ khai, danh mục ngành và tờ khai và phụ lục tờ khai 03 – 1A/TNDN. Nếu công ty lãi và chuyển lỗ, nhấn chọn thêm phụ lục 03 -2A/TNDN.
 • Bước 4: Chọn “Đồng ý” để thực hiện kê khai những thông báo của công ty theo quy định.
 • Bước 5: Hoàn tất xong bạn bấm “Ghi”. Lúc đấy bạn hoàn thành việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN.
Hướng dẫn làm báo cáo thuế năm
Hướng dẫn làm báo cáo thuế năm

Hướng dẫn báo cáo thuế TNCN cuối năm

Các bước kê khai tờ khai dành cho các công ty, cá nhân trả các khoản thu nhập trong khoảng lương thưởng, tiền công số 05/KK-TNCN nhé.

 • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK, sau đó chọn “Thuế Thu nhập cá nhân” rồi chọn 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN.
 • Bước 2: Chọn hình thức kê khai theo tháng hoặc theo quý, kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung.
 • Bước 3: Sau đó kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp. Lưu ý khi nhập số liệu vào các ô mục tiêu thì chỉ nhập vào những tiêu chí trong ô màu trắng, còn các ô màu xanh phần mềm sẽ tự động tính dựa trên số liệu ta nhập vào ô màu trắng.
 • Bước 4: Sau khi nhập xong bấm vào nút “Ghi” Chọn định dạng file XML để kết xuất và nộp qua mạng.

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm HTKK cần thực hiện những bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị những tài liệu, giấy tờ xác định tổng thu nhập và giảm trừ của phần đông cá nhân, nhân viên lao động.
 • Bước 2: Tiến hành đăng nhập hệ thống HTKK đơn vị để kê khai quyết toán thuế thu nhập tư nhân.
 • Bước 3: In và gửi qua mạng tờ khai quyết toán năm

Những điều cần lưu ý khi làm báo cáo thuế cuối năm

Khi làm báo cáo thuế cuối năm, bạn cần lưu ý các điểm sau đây để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật thuế:

Xác minh các khoản chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Đối với kế toán công ty

Rà soát chi tiết số dư tiền mặt và biên bản thu chi tiền mặt để đảm bảo các hóa đơn, khoản chi, báo nợ và báo có đã được phê duyệt, phù hợp với quy định tài chính nội bộ, được làm rõ và hạch toán theo đúng loại chứng từ gốc . Số dư tiền gửi và thông tin trên bảng sao kê ngân hàng của bạn phải khớp với thông tin trên bảng sao kê ngân hàng của bạn.

 • Dành cho kế toán thuế

Điều quan trọng cần nhớ là không có nhiều tiền quỹ dư thừa. Bởi vì có nhiều giao dịch không chính xác, thường dẫn đến số dư âm hoặc quá lớn. Bạn nên giải quyết vấn đề này với các khoản tạm ứng, nợ, vay và cho vay.

So sánh kết quả khai thuế GTGT

Rà soát, đánh dấu từng hóa đơn khai thuế GTGT (trên HTKK hoặc phần mềm kế toán 3TSoft). Chúng tôi khuyên bạn nên kê khai toàn bộ hóa đơn mua hàng, bất kể đã tính thuế GTGT hay chưa. Đồng thời, kê khai đầy đủ các hóa đơn bán ra, bao gồm cả hóa đơn hỏng, hủy (vui lòng ghi hỏng, hủy vào cột ghi chú) để dễ đối chiếu BC26 với dễ dàng.

Những điều cần lưu ý khi làm báo cáo thuế cuối năm
Những điều cần lưu ý khi làm báo cáo thuế cuối năm

Số liệu kế toán nhập xuất tồn kho, tính doanh thu, chi phí

 • Đối với kế toán doanh nghiệp

Xem lại danh sách hóa đơn nhà cung cấp và hóa đơn khách hàng để xem chúng có khớp với số lượng và đơn giá trên hóa đơn nhà cung cấp, tờ khai nhập khẩu và hóa đơn khách hàng hay không.

Kiểm tra bảng tồn kho lũy kế nhập và xuất để xác định xem việc mã hóa nguyên vật liệu và hàng hóa không chính xác có thể dẫn đến hàng tồn kho âm và lỗi chi phí hay không.

Mua hàng phải được đăng vào tài khoản 331 bất kể thanh toán ngay lập tức hoặc ghi nợ, và bán hàng phải luôn được đăng vào tài khoản 131 bất kể thanh toán đã được thực hiện hay chưa.

 • Dành cho kế toán thuế

Kiểm tra đối chiếu số liệu như trong kế toán doanh nghiệp. Ngoài ra, hãy thử tính giá vốn hàng hóa theo ít nhất 3 cách khác nhau. Nếu công ty có lãi thì nên chọn cách tính có tổng chi phí vốn cao nhất (phí 632). .

Phí mua hàng (tiền hàng, cước phí, thuế + thuế trực tiếp, bảo hiểm hàng hóa, v.v.) đã được tính và tính theo giá nhập, nếu không tính và tính theo giá nhập, được ghi vào TK 154 đối với vật tư và TK 1562 đối với hàng hóa. Hết thời gian chốt tỷ lệ sẽ được tính lại từ 1562 thành 632 cho phù hợp.

Xem lại cách tính khấu hao và hồ sơ khấu hao

Hoàn thiện sổ đăng ký TSCĐ, bảng kê TSCĐ, sổ cái TSCĐ, CCDC, bảng khấu hao CPTT hoặc bảng phân bổ.

Mỗi tài sản của doanh nghiệp phải có sổ đăng ký riêng kèm theo quyết định đưa vào khai thác, bộ phận sử dụng, thời gian trích khấu hao, v.v.

Đảm bảo việc quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Xem lại cách tính khấu hao và hồ sơ khấu hao
Xem lại cách tính khấu hao và hồ sơ khấu hao

Quyết toán chi phí tiền lương và nhân sự

 • Đối với kế toán công ty:

Trường hợp trả lương theo tiêu thức chấm công, chuyên cần, phiếu lương, cách tính lương và thu nhập khác thì khoản trừ lương được đối chiếu với khoản tính bồi thường của người lao động theo quy chế tiền lương. Thuế TNCN được lập hóa đơn và tính riêng trên khoản phí thực trả.

 • Đối với kế toán:

Cơ sở để giải thích các khoản chi phí (thu nhập của người lao động) là quy chế lương thưởng hoặc quy chế tài chính được nhà quản trị thông qua. Có thể trích trước tối đa 17% quỹ lương làm chi phí hàng năm, nhưng phải thanh toán trong vòng 6 tháng. Bảo hiểm và thuế thu nhập do công ty trả thay cho công ty được tính vào gánh nặng thuế.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin về làm báo cáo thuế cuối năm mà Thuế Minh Anh muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bạn có được những thông tin hữu ích nhất.

Bạn đang gặp phải một số khó khăn trong việc làm báo cáo thuế cuối năm? Nếu bạn không tự tin về khả năng làm báo cáo thuế, bạn có thể thuê một chuyên gia thuế hoặc một công ty dịch vụ kế toán để giúp bạn hoàn thành quá trình này. Thuế Minh Anh sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong các dịch vụ kế toán và thuế. Cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ về kế toán và thuế tốt nhất và tối ưu nhất.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676