Báo cáo tài chính cuối năm rất quan trọng với doanh nghiệp, việc lập báo cáo tài chính hiện nay được các kế toán thực hiện trên các phần mềm hỗ trợ, trong số đó MISA là phần mềm được nhiều kế toán ưa chuộng bởi tính năng vượt trội của nó. Dưới đây Kế toán Anh Minh sẽ hướng dẫn các bạn các bước lập báo cáo tài chính trên misa 2022 nhanh và hiệu quả nhất.

Lập báo cáo tài chính trên MISA
Lập báo cáo tài chính trên MISA

Soát xét số liệu trước khi lên báo cáo tài chính trên MISA

Sau các bước hạch toán và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ thì các bạn sẽ tiến hành soát xét lại các số liệu nghiệp vụ phát sinh. Phương pháp phân nhóm tài khoản sẽ soát xét kỹ càng và dễ phát hiện ra sai lệch nhất, chúng ta thực hiện như sau:

 • Nhóm hàng tồn kho: Cần kiểm tra hàng tồn kho xem có âm kho không? Nếu phát hiện âm kho thì tìm nguyên nhân hoặc sử dụng phương pháp để chỉnh sửa và điều chỉnh số âm đó. Giá vốn được chạy theo phương pháp tính giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã đăng ký áp dụng.
 • Nhóm nợ phải thu, phải trả: Trước tiên đối với các tài khoản nợ phải thu, phải trả chúng ta cần đối chiếu với khách hàng bằng biên bản đối chiếu công nợ cuối năm tại thời điểm cuối năm. Sau đó, kiểm tra các phát sinh bên có và bên nợ để phản ánh được đúng nghiệp vụ và tính toán được rủi ro về nợ cũng như các rủi ro về thuế mà doanh nghiệp có thể gặp phải.
 • Nhóm các khoản đầu tư: Thực hiện kiểm tra các hồ sơ đầu tư, phân tích phương pháp hạch toán, bản chất, cân đối các chứng ghi nhận đầu tư đã phản ánh đúng hay chưa, đồng thời ghi nhận được hiệu quả đầu tư mang lại cho doanh nghiệp thông qua các tài liệu, biên bản họp, báo cáo tài chính mà bên nhận đầu tư cung cấp.
 • Nhóm các khoản chi phí trả trước: Thực hiện kiểm tra các giá trị và thời gian phân bổ phù hợp chưa, cần theo dõi chi tiết từng khoản mục và phản ánh đúng các chi phí phân bổ theo nguyên tắc phù hợp.
 • Nhóm tài sản cố định: Cần tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, các nguyên tắc ghi nhận, phân bổ khấu hao theo quy định. Đặc biệt cần lưu ý quy định của thông tư TT151/2014/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN đối với các loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống.
 • Nhóm doanh thu: Kiểm tra các loại doanh thu của từng sản phẩm đã phản ánh theo giá thị trường hay chưa, về biến động giá bán và nguyên nhân gây ra biến động đó để đưa ra các quy định phù hợp. Xem xét thời điểm ghi nhận doanh thu đã tuân thủ theo thông tư TT39 chưa?
 • Nhóm giá vốn : Kiểm tra giá vốn của từng mã hàng, từng hợp đồng xem đã phản ánh chính xác hay chưa, mức độ chính xác thể hiện ở phần lãi gộp.
 • Nhóm chi phí quản lý : Kiểm tra xem hồ sơ và tỷ lệ chi phí trên doanh thu đã nằm ở mức chấp nhận và đã hợp lý chưa, các tài khoản đã phản ánh đúng hay chưa? Việc ghi nhận chi phí thực hiện đã phù hợp nguyên tắc kế toán chưa?
 • Kiểm tra tất cả các bút toán điều chỉnh đầu năm, bút toán điều chỉnh sai sót phát hiện, các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện báo cáo tài chính, để đảm bảo được an toàn số liệu nếu có sai sót xảy ra.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất

Để lên được bản báo cáo tài chính hoàn thiện trên Misa chúng ta thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở Báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

Trước tiên chúng ta đăng nhập hệ thống →  Vào mục Tổng hợp →  Chọn phần Lập BCTC → Nhấn vào Thêm→ Chọn Báo cáo tài chính (Phím tắt Ctrl + N)

Mở Báo cáo tài chính
Mở Báo cáo tài chính

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo

Sau khi chọn Báo cáo tài chính → cửa sổ chọn tham số báo cáo sẽ hiện lên → Chọn mục kỳ báo cáo: trên phần mềm Misa xuất hiện các kỳ báo cáo theo năm, theo quý, theo tháng, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ chúng ta sẽ chọn kỳ phù hợp với doanh nghiệp của mình.

LƯU Ý: Với những dữ liệu đa chi nhánh, khi lập BCTC của công ty Tổng, nếu chọn Bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng giữa các chi nhánh thì chương trình sẽ thực hiện bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng giữa các chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập

Sau khi chọn được kỳ báo cáo chúng ta chọn tiếp các báo cáo cần lập → Bảng cân đối kế toán B01-DN là 1 trong những báo cáo không thể thiếu của bộ BCTC nên chương trình đã mặc định tích chọn không cho phép bỏ được.

Tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mà các bạn sẽ chọn các loại báo cáo cần thiết trên cửa sổ tham chiếu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có 2 mục nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp trực tiếp thì chọn B03-DN nếu gián tiếp thì chọn B03-DN-GT

Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo

Bước 4: Nội dung cách lập báo cáo tài chính trên MISA

Sau khi chọn đủ các báo cáo đã lập → Nhấn Đồng ý, thì chương trình sẽ tự động lấy các dữ liệu để lên các báo cáo đã chọn:

 • Tab đầu tiên B01-DN là Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán
 • Trường hợp nếu Bảng cân đối kế toán không cân, chúng ta có thể tìm nguyên nhân bằng cách chọn chức năng “Kiểm tra” phía trên góc phải của tab B01-DN.
 • Với những dữ liệu liên năm chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu vào cột Quý trước/Năm trước. Đối với dữ liệu không phải liên năm thì các bạn phải tự nhập dữ liệu vào
 • Trên phần mềm Misa các công thức trong các báo cáo tài chính đã được thiết lập để lấy dữ liệu tự động. Nếu các bạn muốn chỉnh sửa lại các công thức thì bạn chọn “Thiết lập công thức”

Khi muốn thiết lập công thức bạn click vào mục “Thiết lập công thức” → Chỉnh sửa Font chữ theo ý bạn → Chọn các chỉ tiêu tương ứng → Chọn “ Công thức” → tiến hành thiết lập công thức theo ý bạn.

Bạn có thể thêm hoặc xóa dòng chi tiết tùy theo mục đích quản lý các chỉ tiêu tài khoản tại doanh nghiệp. Hoặc có thể kiểm tra các giá trị trùng lặp, lấy lại giá trị mặc định nếu muốn quay về công thức mà phần mềm misa đã thiết lập sẵn

 • Trường hợp có phát sinh làm thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, bạn sử dụng chức năng “Lấy lại dữ liệu” để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính
 • Muốn xoá các phụ lục trong báo cáo tài chính (B02-DN, B03-DN hay B03-DN-GT) đã được lập trên báo cáo tài chính, bạn chọn vào tab tương ứng→ chọn “Xóa phụ lục” trên thanh công cụ
 • Muốn bổ sung báo cáo tài chính cần in, bạn chọn “Thêm phụ lục” trên thanh công cụ
 • Đối với công ty có nhiều chi nhánh, nếu bạn lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, thì chương trình sẽ tự động tổng hợp các số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Tab Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B02-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Nếu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định nghiệp vụ, để xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó các bạn sử dụng chức năng “Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ” nằm phía trái góc dưới trên Tab B02-DN
 • Tab Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp B03-DN và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp B03-DN-GT
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp
 • Để lấy số liệu lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác, bạn cần thực hiện “Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ” → Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ mà bạn muốn thực hiện.
 • Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại tất cả dữ liệu trên báo cáo tài chính xem có chỉ tiêu nào bất thường hay không, nếu dữ liệu đã đúng bạn chọn “Cất”→ “Xuất khẩu” để lưu trữ hoặc nộp báo cáo tài chính.
Kết xuất dữ liệu
Kết xuất dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên Misa 2022 của kế toán Anh Minh chúng tôi. Hy vọng các thông tin trên có thể giúp các bạn lên một báo cáo tài chính nhanh và chính xác nhất. Nếu có vướng mắc gì thêm hãy liên hệ ngay với bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính của Anh Minh chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ tận tình nhất.

Bài viết liên quan:

Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ và vừa mới nhất

Nộp lại báo cáo tài chính được không? Làm sai BCTV sao không

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ANH MINH

Hotline / Zalo tư vấn : 0909.989.676 – 0913.479.676 (MS.HẠNH)

Website: ketoanthuduc.vn  – thanhlapcongtyvn.com.vn

Email : tax.anhminh@gmail.com

Trụ sở chính: 52/28/2 Đường số 12, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM
Chi Nhánh 1: 32 Đường B1, Khu đô thị VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Chi Nhánh 2: 47/5/27 đường Đông Tác, Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, Bình Dương

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676