Dịch vụ kế toán là một trong những ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay, khi các doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ họ cũng cần đến một bản hợp đồng để thể hiện được quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Vậy hợp đồng dịch vụ kế toán là gì có ý nghĩa ra sao? Mục đích của hợp đồng dịch vụ như thế nào, cần lưu ý những vấn đề gì khi sử dụng hợp đồng dịch vụ kế toán trọn gói. cùng theo dõi bài viết dưới đây của Kế toán Anh Minh về hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất năm 2022 để biết rõ hơn nhé.

Hợp đồng dịch vụ kế toán
Hợp đồng dịch vụ kế toán

Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Hợp đồng dịch vụ kế toán là văn bản pháp lý dưới sự thỏa thuận và ký kết giữa 2 bên về việc cung cấp dịch vụ kế toán, theo đó bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc của kế toán và bên thuê sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dựa trên các điều khoản quy định về cách thức thực hiện, phương thức thanh toán và trách nhiệm của đôi bên, đồng thời là cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu xảy ra mâu thuẫn.

Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì
Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì

Mục đích của hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán?

Khi có nhu cầu cần đến dịch vụ kế toán để thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế với các doanh nghiệp hoặc cá nhân thì một bản hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán để thể hiện được quyền và nghĩa vụ của đôi bên là điều cần thiết bởi những mục đích sau:

 • Hợp đồng dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên thuê và khả năng cung ứng dịch vụ của bên cung ứng.
 • Ghi nhận sự thỏa thuận dựa trên cơ sở tự nguyện của đôi bên và không vi phạm pháp luật.
 • Là cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu xảy ra
 • Đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ giữa đôi bên, sẽ luôn thực hiện đúng sự thỏa thuận và cam kết theo hợp đồng đã ký.
Mục đích của hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán
Mục đích của hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán của Công ty Anh Minh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * * * * * *

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: …

–   Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày 24/11/2015.

–   Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng …năm…., Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ              :

Mã số thuế       :

Điện thoại                 :

Đại diện        : Ông/bà

Chức vụ:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B)   :

Địa chỉ              :

Mã số thuế       :

Điện thoại                 :

Đại diện        : Ông/bà

Chức vụ:

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao gồm các công việc sau:

1.1 Kê khai hàng tháng/quý:

 • Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế đề ra.
 • Lập và gửi các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo quy định.
 • Hướng dẫn lập và hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho theo chứng từ gốc của đơn vị đã giao.
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng hoặc quý
 • Hỗ trợ bên A hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Cho người làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Tư vấn các vấn đề về quy định về thuế, lao động khi bên A có yêu cầu.

1.2 Quyết toán năm

 • Lập các báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm gửi đến các cơ quan chức năng.
 • Lập và gửi những báo cáo thống kê của bên A, đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

Công việc ở điều 1 không bao gồm việc ký chức danh kế toán trưởng, làm hồ sơ BHXH, hoàn thuế, quyết toán thuế theo nhu cầu, giải thể doanh nghiệp (nếu có) và mọi công việc phát sinh ngoài Tỉnh/Thành phố nơi bên A đặt trụ sở.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

2.1 Thời hạn hợp đồng:

2.2 Chi phí dịch vụ:

2.2.1 Loại hình kinh doanh:

2.2.2 Phí dịch vụ hàng tháng là:

2.2.3 Phí BCTC cuối năm:

2.3 Phương thức thanh toán:

2.3.1 Phí dịch vụ thanh toán hàng tháng khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A.

2.3.2 Trường hợp Bên A thanh toán tiền mặt, vui lòng chỉ thanh toán cho nhân viên được Bên B chỉ định với điều kiện phải có phiếu thu có dấu của Bên B.

2.3.3 Trường hợp Bên A thanh toán chuyển khoản, vui lòng chỉ chuyển khoản vào một trong những tài khoản được chỉ định dưới đây:

……………………………………………………………………………………………..

Trường hợp thanh toán không đúng với những điều khoản trên, nếu có vấn đề xảy ra về phí dịch vụ hoặc công nợ thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 3:  TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN:

3.1 Trách nhiệm của bên A:

3.1.1 Sau khi ký hợp đồng, cung cấp cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác (nếu có).

3.1.2 Chậm nhất đến ngày 15 của tháng sau phải cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo). Sau khi Bên B đã nhận hồ sơ, trường hợp Bên A muốn bổ sung hóa đơn chứng từ phát sinh thì Bên A có trách nhiệm gửi cho Bên B tại văn phòng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc scan chụp gửi qua email cho bộ phận kế toán, hành chính.

3.1.3 Thông báo cho bên B biết trước 05 ngày nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi nội dung trên giấy ĐKKD, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, mở tài khoản ngân hàng mới…

3.1.4 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại chứng từ, hồ sơ cung cấp cho bên B cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động  kinh doanh của đơn vị mình.

3.1.5 Chịu trách nhiệm bảo quản,kiểm tra, lưu giữ và ký tá đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …mà bên B in ra và gửi cho bên A.

3.1.6 Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định kinh doanh, nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà Nước như treo bảng hiệu, nộp thuế đúng hạn, xin giấy phép hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

3.1.7 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo điều 2 của hợp đồng

3.1.8 Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc

3.2 Trách nhiệm của bên B:

3.2.1 Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng bên B. Trừ trường hợp đặc biệt các tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa hai bên sẽ được thực hiện qua email, điện thoại

3.2.2 Hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 15 tháng sau bên B sẽ thông báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và hẹn ngày đến lấy

3.2.3 Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng quy định các nội dung như trong điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày hợp đồng được ký cho đến khi chấm dứt.

3.2.4 Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời. Thường xuyên gửi thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi liên quan đến việc kê khai thuế và quyết toán thuế.

3.2.5 Hàng tháng/quý phải thông báo cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian gửi báo cáo thuế cho bên A.

3.2.6 Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản các loại hóa đơn chứng từ mà bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.

3.2.7 Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện và bồi thường những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.

3.2.8 Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.

3.2.9 Bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, chứng từ theo thỏa thuận tại điều 1 trả lại cho Bên A bằng file mềm hoặc hồ sơ cứng để lưu trữ, bảo quản chậm nhất sau hạn nộp báo cáo cuối năm (ngày 30/3 năm sau) 60 đến 90 ngày tùy theo yêu cầu quản lý của Bên A.

3.2.10 Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý trong hóa đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm những sai sót do bên B làm và trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan.

3.2.11 Ngưng ngay hợp đồng, không báo cáo thuế, không bàn giao hồ sơ, chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

4.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

4.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thêm thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng.

4.3 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản được ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu trường hợp không giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa ra Tòa án theo thẩm quyền.

4.4 Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.

4.5 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Một số lưu ý khi soạn hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán

Lưu ý khi soạn hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán
Lưu ý khi soạn hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán

Khi thực hiện một bản hợp đồng dịch vụ kế toán cần lưu ý những điểm sau:

Nội dung trong hợp đồng cần có :

 • Những căn cứ về mặt pháp lý
 • Thông tin của hai bên phải được đầy đủ.
 • Nội dung đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu của đôi bên
 • Thời gian thực hiện phải thể hiện rõ.

Quyền và nghĩa vụ của đôi bên:

 • Bên cung ứng dịch vụ sẽ phụ trách thực hiện các hoạt động kế toán dựa trên những tài liệu thông tin mà bên sử dụng dịch vụ cung cấp. Đảm bảo bí mật các thông tin cho bên sử dụng dịch vụ, theo đúng nội dung ghi trên hợp đồng. có quyền yêu cầu thanh toán đúng hẹn như hợp đồng ký kết.
 • Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm cung cấp tài liệu theo yêu cầu của bên cung ứng và thanh toán đầy đủ dựa theo bản hợp đồng. Có quyền yêu cầu bên cung ứng thực hiện đúng như cam kết của hợp đồng. trường hợp bên cung ứng vi phạm hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Trách nhiệm chung của đôi bên:

 • Phải thực hiện đúng các điều khoản chung của bản hợp đồng.
 • Hai bên phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu, nếu có vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng thì đại diện hai bên sẽ làm việc lại và xây dựng thêm bản phục lục cho hợp đồng
 • Nhân sự đôi bên cần được phổ biến để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng.

Trên đây là các nội dung về hợp đồng dịch vụ kế toán của Kế toán Anh Minh, nếu có thắc mắc gì về nội dung bài viết hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ANH MINH

Hotline / Zalo tư vấn : 0909.989.676 – 0913.479.676 (MS.HẠNH)

Website: ketoanthuduc.vn  – thanhlapcongtyvn.com.vn

Email : tax.anhminh@gmail.com

Trụ sở chính: 52/28/2 Đường số 12, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM
Chi Nhánh 1: 32 Đường B1, Khu đô thị VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Chi Nhánh 2: 47/5/27 đường Đông Tác, Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, Bình Dương

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676