Trong những khoảng thời gian định kỳ trong năm, bộ phận kiểm toán cần nộp những tờ khai thuế, những bản báo cáo thuế theo đúng quy định. Cần đặc biệt lưu ý đến lịch nộp những loại báo cáo thuế này để tránh việc chậm trễ, sai quy định. Qua bài viết dưới đây, ketoanthuduc sẽ thông báo đến mọi người lịch nộp báo cáo thuế 2023 bạn cần biết nhằm hỗ trợ việc kế toán đạt hiệu quả tốt nhất.

Lịch nộp báo cáo thuế 2023 chi tiết giúp nhân viên kế toán nắm bắt chính xác thời gian, làm tốt công việc kê khai, báo cáo của mình.

Căn cứ pháp lý nộp báo cáo thuế năm 2023

Để biết chính xác lịch nộp báo cáo thuế 2023, cần dựa theo những căn cứ pháp lý sau:

 • Dựa vào Luật kế toán năm 2013 và năm 2015
 • Tuân thủ Luật quản lý thuế năm 2019
 • Tuân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP tức Quy định về lệ phí môn bài được ban hành bởi Chính phủ
 • Hướng dẫn thi hành các điều luật quản lý thuế dựa theo Thông tư 80 của Bộ Tài Chính
 • Quy định chi tiết về các điều luật quản lý thuế của Chính phủ: Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được ban hành vào ngày 19/10/2020
 • Tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi của Chính phủ. Đồng thời bổ sung vào Nghị định một số quy định về thuế
 • Báo cáo thuế căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 51/210/NĐ-CP cũng như những quy định của Chính phủ về cung ứng dịch vụ, hóa đơn buôn bán thông qua Nghị định 04/2014/NĐ-CP
 • Thực hiện công việc kê khai, báo cáo thuế căn cứ vào pháp lý Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn triển khai một số điều của luật quản lý thuế vào ngày 13/6/2019. Bên cạnh đó, còn có những quy định về hóa đơn, chứng từ được Chính phủ quy định thông qua Nghị định số 123/2020/NĐ/CP ngày 19/10/2020
 • Tuân theo những quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thông qua Nghị định số 91/2022/NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 về một số điều luật trong Luật Quản lý thuế

Lịch nộp báo cáo thuế chi tiết năm 2023

Lịch nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023 được chia thành những mốc thời gian quan trọng, cần đặc biệt lưu ý như sau:

Đợt 1:

 • 20/1/2023: Nộp báo cáo thuế GTGT và TNCN (nếu có) của tháng 12/ 2022
 • 30/01/2023: Kê khai, nộp các loại khai thuế GTGT, TNCN,TNDN tạm tính của quý IV năm 2022. Đồng thời nộp báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm 2023 và nộp tiền thuế môn bài của năm 2023

Đợt 2:

 • 20/02/2023: Cần nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có) của tháng 1/2023

Đợt 3:

 • 20/03/2023: Tiến hành kê khai, nộp báo cáo thuế GTGT và TNCN của tháng 2/2023 (nếu có)
 • 30/03/2023: Hoàn tất việc quyết toán thuế TNDN và TNCN của năm 2022 và bản báo cáo tài chính năm 2022

Đợt 4:

 • 20/04/2023: Cần nộp các giấy tờ kê khai thuế GTGT và TNCN của T3/2023
 • 30/04/2023: Nộp các loại kê khai thuế GTGT và thuế TNCN, tiền thuế TNDN tạm tính của quý I năm 2023 đồng thời tiến hình báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn của quý I năm 2023

Đợt 5:

 • 20/5/2023: Báo cáo khai thuế GTGT và TNCN của tháng 4/2023

Đợt 6:

 • 20/06/2023: Kê khai thuế GTGT và thuế TNCN của tháng 5/2023

Đợt 7:

 • 20/07/2023: Nộp báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN của tháng 6/2023
 • 30/07/2023: Tiến hành kê khai, báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN cũng như tiền thuế tạm tính trong quý II năm 2023. Bên cạnh đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chi tiết của quý II năm 2023

Đợt 8:

 • 20/08/2023: Bắt buộc nộp đúng thời hạn báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có) của tháng 7/2023

Đợt 9:

 • 20/09/2023: Cần nộp các báo cáo khai thuế TNCN và GTGT của tháng 8/2023

Đợt 10:

 • 20/10/2023: Tiến hành kê khai thuế GTGT và thuế TNCN của tháng 9/2023
 • 30/10/2023: Bộ phận kế toán cần nộp những tờ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, số tiền thuế TNDN tạm tính và bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý III năm 2023.

Đợt 11:

 • Nộp các báo cáo kê khai thuế GTGT và thuế TNCN nếu có trong tháng 3/2023

Đợt 12:

 • 20/12/2023: Nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN của tháng 11/2023 để hoàn tất công việc trong một năm
Lịch nộp báo cáo thuế chi tiết giúp việc báo cáo thuế năm 2023 trở nên nhanh chóng, tránh chậm trễ  
Lịch nộp báo cáo thuế chi tiết giúp việc báo cáo thuế năm 2023 trở nên nhanh chóng, tránh chậm trễ

Thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2023

Thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2023 sẽ được quy định tùy vào mỗi loại thuế nhất định.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Thuế TNDN bắt buộc được nộp vào đầu năm 2023. Cụ thể, thời hạn nộp thuế TNDN tạm thời của quý IV/2022 được quy định vào ngày 30/01/2023.
 • Bắt buộc tổng khai thuế TNDN tạm nộp của 4 quý phải cao hơn hoặc bằng tổng thuế TNDN buộc phải nộp theo quyết toán năm. Nếu người nộp thuế nộp số thuế TNDN ít hơn quy định thì phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước tính từ hết ngày 30/01/2023 đến ngày liền trước ngày nộp số thuế còn thiếu.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Khai thuế GTGT theo tháng: đối với kỳ thu thuế tháng 12/2022 thì thời hạn nộp báo cáo thuế chậm nhất là vào ngày 27/01/2023.
 • Khai thuế GTGT theo quý: thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất vào ngày 31/01/2023 đối với kỳ khai thuế của quý IV/2022.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dựa vào tiền lương, tiền công

 • Khai thuế TNCN theo tháng: Nếu kỳ tính thuế của tháng 12/2022 thì thời hạn nộp báo cáo thuế trễ nhất là vào 27/01/2023.
 • Khai thuế TNCN theo quý: Thời hạn nộp kê khai thuế trễ nhất được chấp nhận theo quy định là ngày 31/01/2023 đối với kỳ khai thuế quý IV năm 2022.
Thời hạn nộp từng loại thuế cụ thể trong năm 2023 chính xác nhất
Thời hạn nộp từng loại thuế cụ thể trong năm 2023 chính xác nhất

Tham khảo thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2022

Có thể tham khảo thời hạn nộp báo cáo thuế của năm 2022 đối với các doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp nhà nước để có thêm những thông tin chi tiết, hữu ích về thời hạn nộp báo cáo thuế 2023.

Với doanh nghiệp cá nhân

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế đối với các doanh nghiệp tư nhân trễ nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế đối với trường hợp theo tháng. Ví dụ: Thời hạn nộp hồ sơ kê khai kỳ thuế tháng 8 năm 2022 trễ nhất rơi vào ngày 20/09/2022.
 • Trong trường hợp khai và nộp báo cáo thuế theo quý thì bắt buộc nộp khai thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý liền kề sau quý có nghĩa vụ thuế. Ví dụ: Nếu kê khai thuế kỳ quý II năm 2022 thì thời hạn nộp báo cáo thuế trễ nhất là vào ngày 31/10/2022.

Với doanh nghiệp nhà nước

 • Tương tự như doanh nghiệp tư nhân thì các công ty, doanh nghiệp trực thuộc sự quản lý của nhà nước cũng có thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2022 theo quy định. Thời hạn nộp thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có nghĩa vụ thuế đối với đối tượng nộp theo tháng.
 • Bên cạnh đó, đối tượng nộp thuế theo quý sẽ khai thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo của tháng có nhiệm vụ kê khai thuế.
Tham khảo lịch và thời hạn nộp các loại báo cáo thuế chi tiết năm 2022
Tham khảo lịch và thời hạn nộp các loại báo cáo thuế chi tiết năm 2022

Lời kết

Qua bài viết trên, ketoanthuduc đã chia sẻ và cung cấp những thông tin hữu ích về lịch nộp báo cáo thuế 2023 bạn cần biết nhằm tránh những sai sót và chậm trễ không đáng có. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một địa chỉ kế toán chất lượng để hỗ trợ, tiết kiệm thời gian và công sức làm báo cáo thuế thì dịch vụ ketoanthuduc là một lựa chọn tốt và đáng để cân nhắc. Bởi đây là đơn vị kế toán uy tín, có thâm niên và kinh nghiệm hoạt động phong phú, luôn có các dịch vụ kế toán chính xác và tối ưu nhất. Tại đây, khách hàng có thể trải nghiệm mỗi dịch vụ hỗ trợ tốt nhất, giúp các công việc kê khai, báo cáo thuế trở nên đơn giản, hiệu quả và có độ chính xác tuyệt đối.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676