Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu về cơ bản là khá phức tạp. Sở dĩ như vậy là do: Xăng dầu là lĩnh vực chịu sự quản lý của nhà nước, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh có ảnh hưởng một phần không nhỏ đến kinh tế đất nước. Hơn nữa, đây lại là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép con về đặc thù ngành nghề. Do đó, nếu mọi người đang có nhu cầu mở công ty thì hãy tham khảo bài viết sau đây của Kế Toán Anh Minh để biết thêm chi tiết. 

1. Công ty kinh doanh xăng dầu là công ty gì?

Công ty kinh doanh xăng dầu là công ty hoạt động trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu.  Cụ thể thì kinh doanh xăng dầu gồm các hoạt động chính như: xuất khẩu xăng dầu, bao gồm cả những nguyên liệu có sẵn trong nước và những nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài.  Ngoài ra, công ty xăng dầu còn có hoạt động sản xuất, pha chế xăng dầu, và phân phối xăng dầu tới các đại lý trong nước, thậm chí là thị trường nước ngoài. Một số công ty xăng dầu còn hoạt động cho thuê kho, cảng, bảo quản hoặc vận chuyển xăng dầu.

Công ty kinh doanh xăng dầu
Công ty kinh doanh xăng dầu

1.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh xăng dầu

Công ty kinh doanh xăng dầu trước khi thành lập cần đăng ký mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân. Theo đó, các doanh nghiệp có thể đăng ký các mã ngành phù hợp với mục đích và phương thức kinh doanh của công ty, cụ thể như sau: 

STT Tên ngành nghề Mã ngành nghề
1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
2. Lắp đặt hệ thống điện 4321
3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4511
4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4513
6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520
7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530
8. Bán mô tô, xe máy 4541
9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659
11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn 4661
12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 4730
14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

8299
Ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh xăng dầu
Ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh xăng dầu

2. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là một trong những lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều điều kiện và đòi hỏi các cá nhân và tổ chức khi muốn thành lập công ty cần đáp ứng được các điều kiện sau đây: 

– Đối với thương nhân phân phối xăng dầu: Phải có giấy các nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực này. Cụ thể là doanh nghiệp phải có: Kho, đáp ứng về dung tích chứa, có phương tiện bảo quản, vận chuyển xăng dầu, và phòng thử thí nghiệm. Đặc biệt, thương nhân kinh doanh xăng dầu cần có hệ thống phân phối, bộ máy cán bộ công nhân viên, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.  

– Điều kiện về pha chế xăng dầu: (Theo điều 12, luật sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2021/BCT)

“+ Chỉ thương nhân đầu mối được pha chế xăng dầu; pha chế xăng dầu được thực hiện tại nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối. Thương nhân thuộc các thành phần kinh tế được pha chế xăng dầu trong kho ngoại quan xăng dầu.

+ Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu” thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu phải có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

+ Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu phải đăng ký cơ sở pha chế theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.”

– Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu: Thương nhân làm đầu mối kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện sau: Có doanh nghiệp thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có cầu cảng chuyên dụng trọng tải tối thiểu 7 nghìn tấn, có kho tiếp nhận xăng dầu ít nhất 15.000 m3, có phương tiện vận chuyển, có hệ thống phân phối xăng dầu (ít nhất 10 cửa hàng bán lẻ) , có kho tiếp nhận tại sân bay và phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng nhiên liệu.  

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xăng dầu
Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định, có kho bể chứa dung tích ít nhất 2.000 m3, có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng, có hệ thống cửa hàng phân phối xăng dầu (tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ), có cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu (Khoản 15 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP) Thương nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện:

“+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu: Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê (thời hạn trên 5 năm), cưả hàng phải có cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo bài bản nghiệp vụ PCCC, bởi xăng dầu là nguyên liệu dễ gây cháy nổ nguy hiểm. 

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời gian trên 5 năm của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Cửa hàng phải được thiết kế, xây dựng theo đúng quy chuẩn quốc gia đảm bảo an toàn, có hệ thống PCCC, có cán bộ nhân viên được đào tạo về nghiệp vụ này. 

– Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu: DN được thành lập theo đúng quy định, trong giấy chứng nhận ĐKKD có đăng ký kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, cần đảm bảo có phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền và cho phép lưu hành, mỗi đơn vị kinh doanh cần có cán bộ quản lý, nhân viên đã được đào tạo về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và đảm bảo môi trường. 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

3. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu gồm những gì?

Trước khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu các cá nhân và tổ chức cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ như sau: 

– Giấy đề nghị đăng ký mở công ty theo mẫu

– Các dự thảo và điều lệ của công ty kinh doanh xăng dầu

– Danh sách các thành viên công ty hoặc cổ đông phù hợp với từng loại hình công ty đã chọn

– Bản sao chứng thực các giấy tờ của người đứng đầu hợp pháp của công ty như chứng minh thư nhân dân, thẻ CCCD, hoặc hộ chiếu còn hạn đối với cá nhân

– Bản sao chứng thực các giấy tờ như quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, kèm theo các giấy tờ pháp lý của người đại diện hợp pháp (chứng minh thư nhân dân, thẻ CCCD, hoặc hộ chiếu còn hạn)

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện các thủ tục thành lập công ty (nếu có)

– Các giấy tờ cần thiết khác 

4. Quy trình, thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực có điều kiện và để việc cấp phép diễn ra thuận lợi thì các cá nhân hoặc tổ chức cần thực hiện theo đúng quy trình, với các bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty cần được chuẩn bị kỹ càng và trong thành phần hồ sơ cần đảm bảo đầy đủ các giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể về việc chuẩn bị hồ sơ đã được nêu chi tiết ở phần 3. 

 • Bước 2: Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ cần thiết, doanh nghiệp sẽ cử người đại diện mang theo hồ sơ đến nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi công ty đặt trụ sở. Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp cũng có thể nộp gián tiếp qua đường bưu điện hoặc nộp online qua cổng thông tin quốc gia. 

 • Bước 3: Chờ xét duyệt và nhận kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu Tư sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp xăng dầu nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp, hồ sơ chưa hợp lệ Sở KH&ĐT sẽ thông báo với phía công ty để bổ sung thêm các giấy tờ còn thiếu hoặc nếu từ chối cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 • Bước 4: Xin giấy phép con

Xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt và cần tiến hành xin giấy phép con sau khi đã được cấp phép thành lập công ty. Cụ thể là, công ty cần xin các loại giấy phép như: 

– Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

– Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

– Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

– Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

– Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

thành lập công ty kinh doanh xăng dầu
thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

5. Một số lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Trong hệ thống mã ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam thì xăng dầu là lĩnh vực mang đến lợi nhuận cực cao và có những điều kiện đòi hỏi các doanh nghiệp khi muốn thành lập công ty cần đáp ứng được. Do đó, trước và sau khi mở công ty xăng dầu mọi người cần lưu ý một số vấn đề sau:

5.1. Lưu ý trước khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

– Chọn loại hình doanh nghiệp: Công ty kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn 1 trong số các loại hình doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần… sao cho phù hợp nhất với mục đích kinh doanh của công ty mình.

– Chọn tên doanh nghiệp: Tên gọi của doanh nghiệp cần lưu ý rõ ràng, chuẩn theo cú pháp “Loại hình doanh nghiệp + tên riêng”. Tên công ty không vi phạm vào những quy định của pháp luật như: Đặt tên trùng với tên doanh nghiệp khác, sử dụng tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị… hoặc đặt tên các chữ cái có vi phạm đến truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. 

– Chọn trụ sở chính của công ty: Tọa lạc trên lãnh thổ Việt Nam, với địa chỉ rõ ràng và được xác định theo địa giới hành chính. Yêu cầu địa chỉ công ty phải có thật không sử dụng địa chỉ giả, không đặt công ty tại khu vực cấm hoặc nhà tập thể, chung cư. 

– Xác định vốn điều lệ: Xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh không yêu cầu về vốn pháp định nên khi kê khai, doanh nghiệp lưu ý nên kê khai số vốn theo năng lực tài chính nhưng cần lưu ý nó sẽ có ảnh hưởng đến việc đóng thuế môn bài sau này.

– Xác định ngành nghề kinh doanh: Đây là điều quan trọng mà công ty cần lưu ý. Doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu hoặc có thể đăng ký thêm những ngành nghề liên quan tới xăng dầu. Cụ thể như đã liệt kê các mã ngành ở mục 1. 

lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu
lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

5.2. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, doanh nghiệp xăng dầu cần hoàn thiện nốt một số thủ tục sau: 

 • – Làm biển và treo biển tại trụ sở chính của công ty 
 • – Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản đến Sở KH&ĐT
 • – Đăng ký chữ ký số điện tử cho công ty kinh doanh xăng dầu
 • – Nộp các loại thuế khi công ty đi vào hoạt động có thực tế phát sinh
 • – Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng 
 • – Tiến hành góp vốn theo đúng quy định
 • – Thực hiện xin giấy phép kinh doanh con, các giấy tờ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với thương nhân, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu
 • – Thực hiện dịch vụ kế toán hoặc thuê kế toán
 • – Thực hiện đóng bảo hiểm cho nhân viên

6. Kế Toán Anh Minh – Cung cấp Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Kế Toán Anh Minh tự hào với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mở công ty, thành lập công ty – đã và đang là đơn vị uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ. Tại Kế Toán Anh Minh quy tụ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và thông thạo về luật pháp đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp đi vào hoạt động trong suốt thời gian qua.

Kế Toán Anh Minh không chỉ cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu mà còn giúp quý khách hàng mở công ty đa lĩnh vực. Khi lựa chọn mở công ty tại SongKim, khách hàng sẽ bị thuyết phục bởi:

– Quy trình làm việc và xử lý thông tin nhanh chóng

– Cung cấp dịch vụ mở công ty trọn gói, không phí phát sinh

– Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về những vấn đề trước khi thành lập công ty

– Cam kết xử lý hồ sơ xin cấp phép nhanh theo đúng tiến hộ, đúng thời hạn

– Xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý

– Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ mở công ty minh bạch với khách hàng

– Hỗ trợ tư vấn về mặt pháp luật sau khi thành lập công ty 

– Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Kế Toán Anh Minh - Cung cấp Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu
Kế Toán Anh Minh – Cung cấp Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu. Nếu mọi người còn băn khoăn hay bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc thành lập công ty xăng dầu nói riêng và công ty nói chung thì hãy gọi ngay Hotline: 0909.989.676 08.3729.6702 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất. 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676