Hộ kinh doanh cá thể là mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối phổ biến tại nước ta. Hộ kinh doanh thường có quy nhỏ hơn các loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn vì thế tương đối phù hợp với cá nhân, nhóm kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và có thể tự đăng ký hộ kinh doanh. Sau đây, Kế toán Anh Minh xin trình bày các thông tin liên quan cũng như là hướng dẫn chi tiết về quy trình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là gì?
Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành về đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Hộ kinh doanh thông thường có những đặc điểm sau:

 • Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, không có tư cách pháp nhân và quy mô hoạt động nhỏ lẻ.
 • Nếu gặp rủi ro kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
 • Hộ kinh doanh thường có sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ tương đối đơn giản
 • Hộ kinh doanh có quy mô gọn nhẹ phù hợp với các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ hoặc phương thức kinh doanh online hiện nay đang rất phổ biến

Quyền hạn và nghĩa vụ sau khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ theo điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành về đăng ký doanh nghiệp, quyền hạn và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh như sau:

Quyền hạn của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh được tự do lựa chọn và kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, được tuyển dụng thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh, được thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh
 • Hộ kinh doanh được quyền nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất.
 • Chủ hộ kinh doanh được quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, và với điều kiện hộ kinh doanh đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ.
 • Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật và các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh không được phép kinh doanh những ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, nếu cố tình kinh doanh những ngành nghề bị cấm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải đảm bảo duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh phải thực hiện việc kê khai thuế nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về luật lao động.
 • Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính trung thực tính chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể

Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể
Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể

Khi tiến hành đăng ký hộ kinh doanh chủ thể cần có cách hồ sơ và thủ tục như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ hộ kinh doanh.
 • Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì cần thêm Giấy tờ pháp lý của cá nhân thành viên, bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh, bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh.
 • Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng)

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu

Khi đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể, chủ thể cần thực hiện đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ – thủ tục hành chính trong Ủy ban nhân dân. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau ngày hẹn chỉ cần lại bộ phận đó để nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

Thời gian chờ giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại khoản 3 điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành về đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể về thời gian chờ giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập hộ kinh doanh biết.

Một số lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Một số lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Một số lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Khi tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá doanh cần lưu ý một số điều như sau:

 • Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cần làm việc trực tiếp với cơ quan thuế quản lý cấp huyện để thực hiện hồ sơ khai thuế ban đầu đồng thời nộp thuế môn bài và thuế khoán theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
 • Một cá thể chỉ đứng tên một hộ kinh doanh duy nhất
 • Hộ kinh doanh có tên gọi riêng bao gồm “ hộ kinh doanh + tên riêng”, không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.
 • Một hộ kinh doanh phải có một địa điểm cụ thể để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh, ngoài ra hộ kinh doanh có thể hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý thị trường.
 • Hiện nay, theo quy định số lượng lao động của hộ kinh doanh không còn bị giới hạn nên có thể thuê lao động tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì đáp ứng trong suốt quá trình hoạt động.

Một số câu hỏi khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trong quá trình phát triển và hoạt động, Kế toán Anh Minh xin chân thành cảm ơn sự tin dùng của quý khách. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể gửi tới cho chúng tôi:

 • Phải đóng những loại thuế nào khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần phải đóng các loại thế : Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN

 • Không đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi tiến hành kinh doanh có bị xử phạt không?

Theo quy định tại khoản 2 điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành về đăng ký doanh nghiệp thì “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” Do đó, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không nằm trong những trường hợp trên khi tiến hành hoạt động kinh doanh mà không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật thì căn cứ khoản 3 điều 6 NĐ 98/2020/NĐ-CP cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

 • Hộ kinh doanh có cần con dấu và có phải sử dụng hóa đơn GTGT không ?

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên không có dấu tròn. Hộ kinh doanh chỉ có dấu vuông.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng. Hộ kinh doanh không được phép sử dụng hóa đơn GTGT (Giá trị gia tăng)

Con dấu, hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh
Con dấu, hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh

Việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tương đối phức tạp và có thể gây mất nhiều thời gian chi phí cho các chủ thể muốn mở hộ kinh doanh. Do đó , Kế toán Anh Minh đã cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh với chất lượng và chi phí tối ưu nhất có thể dành cho quý khách hàng.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ ngay Kế toán Anh Minh để được tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình cụ thể nhất.

Kế toán Anh Minh xin được hân hạnh đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh và phát triển!

🕿 Gọi ngay Hotline: 0913 479 676 Ms. Hạnh để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất

——————————————————————-
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ANH MINH
Hotline / Zalo tư vấn: 0913.479.676 (MS.HẠNH)
Website: https://ketoanthuduc.vn/ – https://thanhlapcongtyvn.com.vn
Email : tax.anhminh@gmail.com
Trụ sở chính: 52/28/2 Đường số 12, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676