Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Và một phần quan trọng không thể thiếu trong báo cáo tài chính là thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức và hiểu được sự quan trọng của nó, đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh bảng thuyết minh này. Vậy thuyết minh báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập bản thuyết minh báo cáo tài chính? Phải lập như thế nào? Sau đây Kế toán Anh Minh xin trình bày các khái niệm về thuyết minh báo cáo tài chính cùng ý nghĩa của nó.

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

1/ Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là bản báo cáo phân tích chi tiết những thông tin và số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán trước đó. Đồng thời, thuyết minh báo cáo tài chính cũng bổ sung thêm các thông tin về chế độ kế toán, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Đây được xem là một bộ phận quan trọng và không thể thiếu để hợp thành một báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm những phần sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: trình bày hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính.
 • Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp trình bày các thông tin liên quan như kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đang áp dụng, các chính sách kế toán,..
 • Thông tin bổ sung chi tiết cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý: Thuyết minh báo cáo tài chính cần làm theo mẫu do Bộ Tài Chính ban hành (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006). Thuyết minh báo cáo tài chính cần trình bày một cách minh bạch nhưng vẫn cần bảo đảm những bí mật kinh doanh và cách duy trì sự phát triển của doanh nghiệp.

2/ Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích:

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính dùng để mô tả, trình bày chi tiết các dữ liệu, thông tin trong bảng Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ngoài ra nó còn dùng để nêu rõ cụ thể thông tin cần thiết khác của doanh nghiệp theo quy định của các chuẩn mực kế toán.
 • Nếu doanh nghiệp xét thấy cần biểu thị thêm những thông tin khác để làm rõ thêm tính trung thực, khoa học và hợp lý của báo cáo tài chính, thì cũng có thể trình bày trên thuyết minh báo cáo cáo tài chính
 • Thuyết minh báo cáo tài chính còn có tác dụng trình bày các chế độ, phương pháp kế toán đến cơ quan thuế, từ đó giúp cơ quan thuế kiểm tra được việc chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời sẽ nêu ra những điểm thiếu sót và kiến nghị đề xuất giải pháp kịp thời cho doanh nghiệp.

3/ Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh Báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh Báo cáo tài chính
Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh Báo cáo tài chính

Dựa theo Khoản 2, Điều 115, Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp, khi doanh nghiệp lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải đúng theo quy định của Chuẩn mực kế toán về việc “Trình bày Báo cáo tài chính”.

Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ kể cả báo cáo tóm lược hay báo cáo đầy đủ, doanh nghiệp cần phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính có chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”  và cần tuân thủ chặt chẽ thông tư về hướng dẫn chuẩn mực.

Theo đó, Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung sau đây:

– Các thông tin cơ sở dùng để lập và trình bày báo cáo tài chính cùng các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các các sự kiện và giao dịch kinh tế quan trọng;

– Trình bày các thông tin chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác theo quy định của chuẩn mực kế toán mà  (Các thông tin trọng yếu);

– Thực hiện cung cấp các thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý thực tình hình tài chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Hình thức lập bản thuyết minh BCTC: Doanh nghiệp có thể sắp xếp theo cách thức phù hợp với đặc thù của mình dựa trên nguyên tắc mỗi khoản mục cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong bản thuyết minh, nhưng vẫn bảo đảm trình bày một cách hệ thống và khoa học

4/ Cơ sở lập thuyết minh Báo cáo tài chính

Để lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán cần dựa trên các cơ sở:

– Căn cứ vào các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính tại kỳ kế toán: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Căn cứ vào Sổ kế toán tổng hợp hoặc sổ tổng hợp chi tiết phát sinh liên quan

– Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm liền kề trước đó

– Căn cứ vào các tài liệu liên quan khác tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

5/ 04 lưu ý về lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Lưu ý về lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính
Lưu ý về lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Khi tiến hành lập và trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Khi doanh nghiệp lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải tuân thủ theo quy định của Chuẩn mực kế toán về việc “Trình bày Báo cáo tài chính”.
 • Khi lập cáo tài chính giữa niên độ thì cần lập bản thuyết minh báo cáo tài chính có chọn lọc theo những quy định trong Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” nhưng vẫn cần tuân thủ chặt chẽ thông tư về hướng dẫn chuẩn mực.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần đảm bảo đầy đủ những nội dung:

+ Các thông tin cơ sở dùng để lập và trình bày báo cáo tài chính cùng các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các sự kiện và giao dịch kinh tế quan trọng

+ Trình bày các thông tin chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác theo quy định của chuẩn mực kế toán mà  (Các thông tin trọng yếu)

+ Thực hiện cung cấp các thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Khi lập bản thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần trình bày một cách khoa học có hệ thống chặt chẽ. Thực hiện sắp xếp số thứ tự các chỉ tiêu theo cách thức phù hợp với đặc thù của mình nhưng vẫn đảm bảo đúng theo nguyên tắc của mỗi khoản mục trong bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thông qua bài viết trên, Kế toán Anh Minh đã giới thiệu đến các bạn một số thông tin quan trọng về bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu của phần lớn các doanh nghiệp, Kế toán Anh đã tiến hành cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính với chi phí tiết kiệm giá rẻ nhằm đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo và chất lượng nhất.

Qúy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính tại tp hcm, hãy liên hệ ngay Kế toán Anh Minh để được tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình chi tiết nhất.

Kế toán Anh Minh xin được hân hạnh hỗ trợ và đồng hành cũng quý doanh nghiệp!

Bài viết liên quan:

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất 2023

Hướng dẫn các bước lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất

🕿 Gọi ngay Hotline: 0913 479 676 Ms. Hạnh để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất

——————————————————————-
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ANH MINH
Hotline / Zalo tư vấn: 0913.479.676 (MS.HẠNH)
Website: https://ketoanthuduc.vn/ – https://thanhlapcongtyvn.com.vn
Email : tax.anhminh@gmail.com
Trụ sở chính: 52/28/2 Đường số 12, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676