Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán thường xuyên và định kỳ. Để giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về nghĩa vụ của mình đối với cơ quan Thuế, dưới đây Thuế Anh Minh sẽ chia sẻ thông tin về các loại biểu mẫu báo cáo thuế chi tiết và đầy đủ nhất.

Những loại thuế mà hộ kinh doanh cần phải nộp

Để có thể làm được những mẫu báo cáo thuế kinh doanh chính xác nhất, mỗi hộ kinh doanh cần biết loại thuế mà mình phải nộp. Theo điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Bộ luật Quản lý thuế, hộ kinh doanh cần phải nộp các loại thuế: lệ phí thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể về các loại thuế này như sau:

Lệ phí thuế môn bài

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là loại thuế kinh doanh của cá nhân/tổ chức kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng bắt buộc phải nộp theo Pháp lệnh Thuế Công thương nghiệp 1983.

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh cần phải thực hiện khai, nộp lệ phí thuế môn bài, trừ các trường hợp sau thì được miễn lệ phí môn bài:

 • Hộ kinh doanh có doanh thu sản xuất hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình làm ngành nghề sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Miễn lệ phí thuế môn bài trong năm đầu thành lập đối với tổ chức mới thành lập; cá nhân, hộ gia đình lần đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí thuế môn bài, mà hộ kinh doanh cá nhân thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

Thời hạn đóng lệ phí môn bài

 • Thời hạn nộp lệ phí thuế môn bài đối với hộ kinh doanh đang hoạt động chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó lại hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 trong trường hợp hoạt động 6 tháng đầu năm; chậm nhất là ngày ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động với trường hợp hoạt động 6 tháng cuối năm.
Hộ kinh doanh cần phải thực hiện khai, nộp lệ phí thuế môn bài
Hộ kinh doanh cần phải thực hiện khai, nộp lệ phí thuế môn bài

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hộ kinh doanh cần phải nộp thuế giá trị gia tăng khi có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không cần phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn cần phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế. Nếu muốn tính số tiền thuế GTGT mà gia đình/doanh nghiệp mình phải nộp thì bạn có thể áp dụng công thức:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ nộp thuế GTGT
Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ nộp thuế GTGT

Thuế thu nhập cá nhân

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì cần phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cũng có thể phải nộp thêm thuế bảo vệ môi trường nếu có kinh doanh sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế; nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

Thuế thu nhập cá nhân cũng là nghĩa vụ của hộ kinh doanh
Thuế thu nhập cá nhân cũng là nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Các mẫu làm báo cáo thuế GTGT cần phải nộp

Ngoài nộp báo cáo thuế đúng thời gian, kế toán cần phải đảm bảo đúng thông tin, mẫu báo cáo thuế khi tiến hành làm báo cáo cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số mẫu báo cáo thuế GTGT mà mọi người cần chú ý:

Mẫu báo cáo thuế thu nhập đối với doanh nghiệp

Đối với mẫu kê khai thuế GTGT mới nhất của doanh nghiệp, kế toán cần chú ý đến 3 biểu mẫu báo cáo chính, đó là:

Mẫu báo cáo số 01A/TNDN

Mẫu báo cáo 01A/TNDN là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế đã phát sinh. Một mẫu báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính và có hiệu lực từ ngày 20/12/2013. Tải mẫu báo cáo số 01A/TNDN tại đây.

Mẫu báo cáo số 01A/TNDN
Mẫu báo cáo số 01A/TNDN

Mẫu báo cáo số 01B/TNDN

Mẫu báo cáo số 01B/TNDN là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Tải mẫu báo cáo số 01B/TNDN tại đây.

Mẫu báo cáo số 01B/TNDN
Mẫu báo cáo số 01B/TNDN

Mẫu báo cáo số 03/TNDN

Mẫu báo cáo số 03/TNDN là mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ tài chính. Các bạn tải mẫu báo cáo số 03/TNDN tại đây.

Mẫu báo cáo số 03/TNDN
Mẫu báo cáo số 03/TNDN

Mẫu báo cáo thuế thu nhập đối với cá nhân

Cá nhân người lao động cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Hiện nay, có 2 mẫu khai thuế thu nhập cá nhân mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức chi trả thu nhập được cá nhân ủy quyền nộp thuế thường sử dụng là: mẫu số 02/KK-TNCN và số 03/KK-TNCN.

Mẫu báo cáo số 02/KK-TNCN

Mẫu báo cáo số 02/KK-TNCN là mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất được đính kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021. Tờ khai sẽ áp dụng cho các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương cần khai thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.

Tải mẫu báo cáo số 02/KK-TNCN tại đây.

Mẫu báo cáo số 02/KK-TNCN
Mẫu báo cáo số 02/KK-TNCN

Mẫu báo cáo số 03/KK-TNCN

Mẫu báo cáo số 03/KK-TNCN là tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, từ ngày 30/7/2015, mẫu số 03/KK-TNCN đã hết hiệu lực. Thay vào đó là sử dụng mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất số 06/TNCN được ban hành kèm Thông tư  92/2015/TT-BTC.

Tải mẫu báo cáo số 06/TNCN tại đây.

 Mẫu báo cáo số 06/TNCN
Mẫu báo cáo số 06/TNCN

Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

Mẫu số 01/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT mới nhất áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế được theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài Chính. Tải mẫu báo cáo số số 01/GTGT tại đây.

Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

Khi làm báo cáo thuế cần lưu ý những điều gì?

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì việc làm báo cáo thuế là vô cùng quan trọng. Vì nếu không cẩn thận, doanh nghiệp có thể bị phạt bởi những sai sót không đáng có. Do vậy, khi làm báo cáo thuế, cần chú ý những điều sau:

 • Cần cẩn trọng, chuẩn bị đầy đủ các loại tờ khai liên quan khi làm báo cáo thuế. Sắp xếp trình tự hóa đơn được bán ra theo ngày tháng rõ ràng.
 • Lựa chọn kỳ nộp báo cáo thuế phù hợp với quy mô và loại hình doanh nghiệp của mình.
 • Phân biệt rõ hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ và tài sản trong quá trình nhập liệu vào phần mềm kế toán.
 • Chuẩn bị các bản sao từ hóa đơn phòng khi bị mất không có đối chứng.
 • Thực hiện việc kê khai, hạch toán hàng tháng trên phần mềm kế toán và tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa trước khi xuất dữ liệu ra ngoài.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh với số thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch.
 • Chú ý đến thời hạn phải nộp báo cáo để tránh các rắc rối không đáng có.
 • Trong trường hợp, nếu kế toán không có đủ kinh nghiệm, hãy liên hệ với những chuyên gia để được tư vấn và giúp bạn làm báo cáo thuế doanh nghiệp nhanh chóng, đơn giản nhất.
Chú ý đến thời hạn phải nộp báo cáo để tránh rắc rối không cần thiết
Chú ý đến thời hạn phải nộp báo cáo để tránh rắc rối không cần thiết

Những thắc mắc thường gặp khi làm báo cáo thuế

Dưới đây là những câu hỏi thắc mắc thường gặp khi làm báo cáo thuế trong doanh nghiệp mà Thuế Anh Minh tổng hợp được. Người lao động, quý doanh nghiệp nên tham khảo để đúc rút thêm kinh nghiệm hữu ích:

Nộp báo cáo thuế GTGT bằng hình thức trực tuyến được không?

Mọi người hoàn toàn có thể nộp tờ khai quyết toán thuế gtgt thông qua hình thức trực tuyến. Địa chỉ tiếp nhận báo cáo thuế trực tuyến là:  https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Chúng ta hãy truy cập vào hệ thống, đăng nhập bằng mã số thuế, chữ kỹ số doanh nghiệp và thực hiện theo hướng dẫn.

Nộp báo cáo thuế GTGT bằng hình thức trực tuyến
Nộp báo cáo thuế GTGT bằng hình thức trực tuyến

Điều kiện làm báo cáo thuế GTGT theo quý là gì?

Để có thể làm mẫu báo cáo thuế hàng tháng hay báo cáo thuế GTGT theo quý, mỗi doanh nghiệp cần thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp phải đang hoạt động, gồm cả doanh nghiệp mới thành lập.
 • Doanh nghiệp phải có doanh thu liền kề năm trước dưới 50 tỷ đồng/năm.
Doanh nghiệp có doanh thu liền kề năm trước dưới 50 tỷ đồng/năm
Doanh nghiệp có doanh thu liền kề năm trước dưới 50 tỷ đồng/năm

Lời kết

Trên đây là những mẫu báo cáo thuế dành cho cá nhân, doanh nghiệp mà Thuế Anh Minh muốn gửi đến bạn đọc tham khảo. Hy vọng từ những mẫu báo cáo nêu trên sẽ giúp bộ phận kế toán doanh nghiệp có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Nếu cá nhân/doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ kế toán, báo cáo, quyết toán thuế trọn gói thì hãy liên hệ với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Anh Minh. Chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng, chính xác và đúng hạn mọi thủ tục.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0913479676
  0909989676